• In English

Légcsatorna tisztítás

Kifejezett előnyünk a légcsatorna tisztítási munkáink során, hogy a rendszereket gépész szemmel is felülvizsgáljuk. Így az esetleges rendellenességekről azonnal értesítjük partnereinket és a problémát azonnal kezelni tudjuk.
Kifejezett előnyünk a légcsatorna tisztítási munkáink során, hogy a rendszereket gépész szemmel is felülvizsgáljuk. Így az esetleges rendellenességekről azonnal értesítjük partnereinket és a problémát azonnal kezelni tudjuk.
 • Komfort légtechnikai tisztítás

  Jogszabályok

  3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM érvényben lévő együttes rendelet, amely a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szól.

  A 6.§ (4) bekezdés c. pontja előírja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell rendszeres tisztításukat, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.

  A 6. § (6) bekezdése előírja, hogy a szellőztető rendszerek üzembe helyezése és folyamatos üzemeltetése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.

  A 6. § (7) bekezdése megállapítja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló szellőztetést biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 33. §. 1. bekezdése fogalmazza meg, hogy a munkahelységben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

  Az MSZ 04-135-1: 1982 szabványt 2002. évi módosítása alapján munkahelyi levegő mennyiségének meghatározása

  Az MSZ 21875-2: 1990 szabvány hatályban van, a munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményével foglalkozik. A szabvány előírja, hogy a légtechnikai rendszereket úgy kell kialakítani, hogy beszabályozhatóságuknak, illetve szabályozhatóságuknak, rendszeres tisztíthatóságuknak ne legyen akadálya.

  Az MSZ EN ISO 16017-2: 2004 szabvány hatályban van, az illékony szerves vegyületek diffúziós mintavételével és elemzésével foglalkozik.

  Az MSZ EN 12097: 2006 szabvány hatályos, jóváhagyós közleménnyel hatályba léptetett szabvány. A szabvány a légvezetékek rendszerelemeinek azon követelményeivel foglalkozik, amelyek a karbantartásukra vonatkozik.

  MSZ EN 12097:2006 hivatkozott VDI 6022 előírások szerint: a központi légnedvesítéssel működő berendezés higiéniai felülvizsgálati ideje maximum 2 év. Központi légnedvesítés nélkül működő berendezések higiéniai felülvizsgálati ideje: maximum 3 év.

  12.2.4.1 porszennyeződés osztályozása, határértékei az EU-ban.


  Munkahelyi levegő állapota

  A megfelelő állapotú munkahelyi levegő nem csak higiéniai szempont, hanem munkaadói felelősség is. A rendszerben megülő baktériumok számtalan betegség okozói lehetnek. A piszkos klímarendszer egyik hátránya, hogy a levegő állapota eltér attól az értéktől, ami megfelelő komfortérzetet biztosít, másrészt pedig a portartalma is megnövekszik, esetleg jelentősen.

  Ennek okai, hogy a klímaszekrényben vagy a csatornába épített kaloriferekre rakódott szennyeződésnek köszönhetően csökken a szállított térfogatáram, nincs meg a kellő légcsere, valamint csökken a hőátadás is, ami nem csak a levegő hőmérsékletének a szabályozásában, hanem a páratartalom szabályozásában is jelentős szerepet játszik.

  További hátrányokat jelenthet a ventilátorra rakódott szennyeződés, mely hosszútávon a ventilátor csapágyainak a tönkremenetelét okozhatja, és szintén csökkenti a szállított térfogatáramot. A párásító szekcióban megülő baktériumok és penészgombák különféle betegségeket okozhatnak, valamint életfolyamataik során enyhén savas váladékokat termelnek, melyek az eróziós folyamatokat elősegítik és felgyorsítják.

  Mindent összevetve a klímarendszert, klímarendszereket, klímaberendezéseket, légcsatornahálózatot műszaki és higiénés okokból túlmenően a részletezett jogszabályi előírások miatt is rendszeresen tisztítani, fertőtleníteni kell, tisztán kell tartani.

  Mind a tisztítás mind a fertőtlenítés során különféle, speciálisan erre a célra fejlesztett vegyszereket lehet és kell alkalmazni. Mivel nem csak az okoz problémát, hogy a klímarendszer zárt, hanem a kiépítésének köszönhetően némely csatornaszakaszok hozzáférhetetlenek (nem bontható álmennyezetek, egyéb gépészeti vezetékek stb.), ezért egyéb speciális eszközöket is kell alkalmazni, amelyek segítségével megbízhatóan lehet a rendszert tisztítani.


  Poros légcsatorna tisztítás

  A kör és négyszög keresztmetszetű poros légcsatorna tisztításának szükségességét - amennyiben szemrevételezéskor nem egyértelmű – az MSZ EN 12097:2006 számú szabvány, és az ott hivatkozott rendeletek szerint állapítjuk meg.


  Felmérés

  Az adott létesítmény poros légcsatorna hálózatát kollégáink speciális kamerával felmérik, megállapítják a szükség szerinti beépítendő tisztítónyílások számát, majd ez alapján elkészítik az árajánlatot. Az egyszeri felmérés díja: 40.000.- + ÁFA. Ez abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a felmérést követő árajánlat leadásától számított 3 hónapon belül Megrendelőnk nem kéri a munka elvégzését.


  Tisztítási eljárás

  Ha a szemrevételezéskor nem egyértelmű a takarítás szükségessége abban az esetben az ANTSZ (OKK) mintát vesz, amiből megállapítja a felületi por koncentrációt. Légcsatorna tisztító gépeinkkel úgy a kör-, mind a négyszögletes légcsatornában a port fellazítjuk, és azt a tisztítónyílásokon, anemosztátokon keresztül egy szintén speciális elszívó ventilátorral egy zárt, 200 literes porzsákba gyűjtjük. Poros szennyeződést, mint veszélyes hulladékot elszállítatjuk, az erről szóló igazolást az átadási dokumentációhoz csatoljuk.


  Átadási dokumentáció

  A felméréskori állapotról és az elvégzett munkánkról, fényképes (igény esetén videokamerás) dokumentációt készítünk, melyet Megrendelőnk részére CD-re írva adunk át.

 • Konyhai légtechnikai tisztítás

  Jogszabályi háttér

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 196. § (5) A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés esetében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.


  Zsíros légcsatorna tisztítás

  A kör és négyszög keresztmetszetű zsíros légcsatorna takarításának szükségességét a 35/1996 34.§ (4.) OTH rendelet szerint állapítjuk meg.


  Felmérés

  Az adott létesítmény zsíros légcsatorna hálózatának állapotát kollégáink kamerás vizsgálattal felmérik, megállapítják a szükség szerinti beépítendő tisztítónyílások számát, majd ez alapján elkészítik az árajánlatot. Az egyszeri felmérés díja: 40.000.- + ÁFA. Ez abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a felmérést követő árajánlat leadásától számított 3 hónapon belül Megrendelőnk nem kéri a munka elvégzését.


  Tisztítási eljárás

  A légcsatorna állapota, mérete, tisztíthatósága, hozzáférhetősége határozza meg a tisztítási eljárást. Ez lehet kézi és gépi takarítási eljárás. A gépi tisztítást végezhetjük gőzfejlesztő géppel vagy szárazjeges eljárással.

  Gőzfejlesztő légcsatorna tisztító gépünkkel úgy a kör-, mind a négyszögletes légcsatornában 150°C gőzzel elárasztjuk az előzetesen bevegyszerezett és lezárt tisztítandó légvezetéket. A vegyszer meghatározása a szennyeződés összetevőitől függ. Minden esetben az egészségre ártalmatlan, biztonsági adatlappal rendelkező vegyszert használunk.

  A gőz a lerakódott szennyeződést feloldja, amit folyékony állapotában kivezetünk a légcsatornából.


  Átadási dokumentáció

  A felméréskori állapotról és az elvégzett munkánkról, fényképes (igény esetén videokamerás) dokumentációt készítünk, melyet Megrendelőnk részére CD-re írva adunk át.

 • Ipari légtechnikai tisztítás

  Jogszabályi háttér

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról 196. § (1)(2) 196. §(1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

  (2) Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.


  Technológia elszívás (olaj, por, ernyők)

  Jellemzően gyártó tevékenységet folytató cégeknél a különböző technológiai folyamatok során az elszívó csőhálózatokban a legkülönbözőbb szennyeződések rakódhatnak le pl. olaj, zsír, por, gyanta, viasz, festék, gyúlékony anyagok, emulzió. Ezek a szennyeződések az üzembiztonságot és a gyártást veszélyeztethetik az elszívás hatásfokát csökkentik, a selejt termelés lehetőségét termelik, esetenként baleset, tűz- és robbanásveszély alakulhat ki. Ezek tisztítása nem rutin feladat, ezért minden esetben alapos felmérés és előkészítés szükséges.

 • Speciális tisztítások, mérések

  Szárazjeges tisztítás

  A szárazjeges eljárás esetén a szárazjég granulátumot nagy nyomású levegő segítségével szórjuk a tisztítandó felületre, természetesen, változtatható levegő mennyiséggel és nyomással, így az egészen finom felületekben sem tesz kárt, viszont a makacs, durva szennyeződésekkel szemben is hatékony.

  A tisztítandó felületre csapódó –80°C –os szárazjég granulátum hirtelen hideg „sokkolja” a rátapadt szennyeződést, amely a lehűlés miatt összehúzódik és a felületről visszacsapódó gáz leválasztja. Eközben a szárazjég felmelegszik és elpárolog, a szennyeződés pedig lehullik.

  A tisztítás után a felület teljesen száraz marad, nem igényel semmilyen kezelést, melléktermék vagy veszélyes hulladék nem keletkezik, kizárólag a szennyeződés hullik le.

  Az elpárolgó szén-dioxidnak semmiféle környezetkárosító hatása nincs.

  Ezzel az eljárással a megtisztított berendezések az újkori állapotuknak megfelelő teljesítményre képesek.


  Átadási dokumentáció

  A felméréskori állapotról és az elvégzett munkánkról, fényképes (igény esetén videokamerás) dokumentációt készítünk, melyet Megrendelőnk részére CD-re írva adunk

  Felhasználási területek: elektronikai ipar, poliurethan, élelmiszeripar, műanyagipar, nyomdaipar, konverojrendszerek, láncok, szíjak stb...


  Kapcsolat